Strona główna

2018-07-05 12:23:46Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuje się, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z siedzibą: 41-400 Mysłowice ul. Krakowska 2

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@myslowice.sr.gov.pl