Strona główna

2021-04-27 12:21:22Rodzina 500+

1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500+".

Świadczenie wychowawcze z tego tytułu jest świadczeniem przyznawanym na okres świadczeniowy, który rozpocznie się od dnia 1 października 2017 roku, podobnie jak w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o świadczenie można składać już od  dnia 1 sierpnia 2017 roku. Ponadto od 1 sierpnia 2017 roku osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2017 roku okres zasiłkowy.

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej pragnąc wspierać rodziny rodziny we wnioskowaniu o świadczenia z tego tytułu, stworzyło bazę w tym obszarze na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus.