Strona główna

2022-01-26 15:13:03Pokrzywdzeni


Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem organizuje i koordynuje na terenie województwa śląskiego Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku – Białej. Podobne Ośrodki funkcjonują we wszystkich województwach tworząc Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Działając w porozumieniu z Okręgowymi Radami Adwokackimi w kancelariach adwokackich w poszczególnych miastach województwa śląskiego uruchomione zostaną bezpłatne porady prawne dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.

Aktualnie pokrzywdzeni zgłaszać się mogą do Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku – Białej ul. Traugutta 21.

Zgłoszenia przyjmowane są :
  • Osobiście od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 18.00 oraz piątek 9.00 – 12.00
  • Telefonicznie (033) 822-46-90
  • E-mail : pokrzywdzeni@bk-europe.pl
  • Skype : pokrzywdzenibb
  • GG : 40 84 359
W sytuacjach szczególnie trudnych, do pokrzywdzonego może dotrzeć wolontariusz – opiekun pokrzywdzonego. Informacje o prawach pokrzywdzonych oraz możliwości uzyskania pomocy znajdują się na stronie : www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Broszura informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem (KraFOS).

Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem (FOPC Dura lex sed lex).

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Tychach. 

Pomoc postpenitencjarna - Caritas Diecezji Gliwickiej

Informator zawierajacy bazę teleadresową instytucji, które realizują działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego - 2022 rok.