Strona główna

2022-07-20 13:14:23Wykaz sędziów, asesorów sądowych i referendarzy

Wykaz sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Mysłowicach

I Wydział Cywilny:
Beata Długajczyk – Sędzia Sądu Rejonowego 
Agnieszka Dudek-Kowalska – Sędzia Sądu Rejonowego 
Anna Zawisza-Łatanik – Sędzia Sądu Rejonowego 
Andrzej Mika - Sędzia Sądu Rejonowego - delegacja do Sądu Okręgowego w Sosnowcu
Joanna Rębacz - Sędzia Sądu Rejonowego 
Karol Wojas - Asesor Sądowy
Anna Krasuska-Pijewska –  Referendarz Sądowy

II Wydział Karny:
Monika Dolińska-Ficek – Sędzia Sądu Rejonowego 
Maciej Michno – Sędzia Sądu Rejonowego 
Jacek Szolczewski – Sędzia Sądu Rejonowego 
Renata Winnicka – Sędzia Sądu Rejonowego 
Joanna Zawisza – Sędzia Sądu Rejonowego 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
Izabela Ciepał – Sędzia Sądu Rejonowego 
Ewa Jarmołowicz-Roczkalska – Sędzia Sądu Rejonowego 
Elżbieta Ogórek-Kukuła – Sędzia Sądu Rejonowego 

V Wydział Ksiąg Wieczystych:
Ewa Kubacka –  Referendarz Sądowy 
Łukasz Prochownik - Referendarz Sądowy 
Agata Rapka - Referendarz Sądowy 

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń:
Monika Wasilik-Zielosko – Sędzia Sądu Rejonowego 
Jurand Krzemień - Referendarz Sądowy