Strona główna

2020-01-02 10:03:10Wykaz sędziów i referendarzy

Wykaz sędziów i referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Mysłowicach

I Wydział Cywilny:
Katarzyna Bień-Czech – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Beata Długajczyk – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Agnieszka Dudek-Kowalska – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Elżbieta Ogórek-Kukuła – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Anna Zawisza-Łatanik – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Andrzej Mika - Asesor Sądowy - zakres czynności
Karol Wojas - Asesor Sądowy - zakres czynności
Anna Krasuska-Pijewska –  Referendarz Sądowy - zakres czynności


II Wydział Karny:
Monika Dolińska-Ficek – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Maciej Michno – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Jacek Szolczewski – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Renata Winnicka – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Joanna Zawisza – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
Izabela Ciepał – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Ewa Jarmołowicz-Roczkalska – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Piotr Kula – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Katarzyna Rumas-Szolczewska – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności

V Wydział Ksiąg Wieczystych:
Ewa Kubacka –  Referendarz Sądowy - zakres czynności
Joanna Rębacz - Referendarz Sądowy - zakres czynności
Łukasz Prochownik - Referendarz Sądowy -  zakres czynności
Agata Rembiecha - Referendarz Sądowy - zakres czynności

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń:
Monika Wasilik-Zielosko – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Jurand Krzemień - Referendarz Sądowy - zakres czynności