Strona główna

2021-07-06 13:12:54Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową dotyczącą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na stronie zamieszczono szereg przydatnych informacji, w tym numery telefonów alarmowych, interwencyjnych oraz informacyjnych, placówki świadczące pomoc, materiały informacyjne, akty prawne.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2014r. Rada Ministrów podjęła  uchwałę nr 76 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 2014 poz. 445), który wszedł w życie w dniu 10 czerwca 2014r. Jednym z realizatorów zadań związanych z realizacją Krajowego Programu  jest resort sprawiedliwości, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości  oraz sądy powszechne.

Baza danych osob nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych sluzb na poziomie województwa (strona MS - wersja PDF - wersja XLS).

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie całego kraju (strona MS - wersja PDF - wersja DOC).

Baza  teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim (strona MS - wersja PDF - wersja XLS).

Baza  teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą dla właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Mysłowicach (plik1, plik2, plik3).

Informator zawierający bazę teleadresową instytucji, które realizują ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego 2021 r. (wersja PDF)

Baza teleadresowa instytucji realizujących ofertę Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie oraz ofertę pomocy osobom krzywdzonym. (wersja PDF)