Strona główna

2021-06-18 10:42:01Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków na
działalność Sądu Rejonowego  w Mysłowicach

Skargi i wnioski na działalność Sądu Rejonowego w Mysłowicach mogą być wnoszone:
  • na piśmie, składane w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Mysłowicach (pokój nr 108) lub drogą pocztową na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach, ul. Krakowska 2, 41-400 Mysłowice;
  • drogą elektroniczną na adres: administracja@myslowice.sr.gov.pl;
  • poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w sekretariacie prezesa sądu (pokój nr 201), w dniach i godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Mysłowicach jest Prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach (lub wyznaczony przez niego zastępca).

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków reguluje:
  • Ustawa – prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Wyciąg z Ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych z dnia 9 maja 2012 roku (Dz. U. 92, poz. 524) Tekst Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych z dnia 9 maja 2012 roku.
  • Kodeks postępowania administracyjnego, Dział VIII Skargi i wnioski, tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2015 roku ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23).