Strona główna

2022-05-17 08:30:07Mediatorzy

W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w dniach 18 – 22 października 2021 roku dyżury mediacyjne będą pełnić mediatorzy:
 
W siedzibie Sądu Rejonowego w Mysłowicach ul. Krakowska 2
Pani Joanna Barbara Chat:
w dniu 18.10.2021 r. w godz. 15.30 – 17.30
w dniu 20.10.2021 r. w godz. 9.30 – 11.00
 
Dyżury zdalne: 
- mailowo (joanna.chat@agere-de.pl )
- telefonicznie pod numerem 503 753 825:
w dniu 19.10.2021 r. w godz. 13.00 – 16.00
w dniu 21.10.2021 r. w godz. 9.00 – 14.00
w dniu 22.10.2021 r. w godz. 9.00 – 14.00
 
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 84a 
Pani Ewa Kortyka-Bogdan:
w dniu 18.10.2021 r. godz. 12.00-14.00 
w dniu 20.10.2021 r. godz.  8.00-10.00
w dniu 21.10.2021 r. godz. 10.00-12.00
w dniu 22.10.2021 r. godz. 12.00-16.00
 
 
Pani Anna Lempa:
- w dniu 20.10.2021 r.:
- Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 2
- telefonicznie pod numerem telefonu: 693-711-228 
 

https://katowice.so.gov.pl/mediacje,m,m1,274

Ośrodek  Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

--------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Mysłowicach informuje, ze osobą pełniącą funkcję Koordynatora do spraw mediacji w Sądzie Okrędowym w Katowicach jest SSO Irena Waszkielewicz.

Sprawy karne i cywilne mogą być kierowane do postępowania mediacyjnego (art. 1831 i następne kodeksu postępowania cywilnego; art. 23 a kodeksu postępowania karnego).

Postępowanie mediacyjne może być istotnym środkiem służącym do rozwiązywania konfliktów, pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego postępowania przed sądem.

Sąd może skierować sprawę do mediacji tylko za zgodą stron danej sprawy.

W postępowaniu cywilnym mediacja może być prowadzona również przed wszczęciem sprawy.


Lista osób i instytucji uprawnionych do przeprowadzenia mediacji jest prowadzona między innymi przez Sąd Okręgowy w Katowicach (www.katowice.so.gov.pl).

--------------------------------------------------------------------------

Dyżur mediacyjny
 
W każdy trzeci wtorek miesiąca od 11.00 do 12.00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach dyżur mediacyjny pełni Pani Joanna Barbara Chat mediatorka wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, członkini Stowarzyszenia Negocjacji i Powiernictwa MEDIATOR AGERE-DE.