Strona główna

2019-11-26 13:51:07Mediatorzy

Sąd Rejonowy w Mysłowicach informuje, ze osobą pełniącą funkcję Koordynatora do spraw mediacji w Sądzie Okrędowym w Katowicach jest SSO Irena Waszkielewicz.

Sprawy karne i cywilne mogą być kierowane do postępowania mediacyjnego (art. 1831 i następne kodeksu postępowania cywilnego; art. 23 a kodeksu postępowania karnego).

Postępowanie mediacyjne może być istotnym środkiem służącym do rozwiązywania konfliktów, pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego postępowania przed sądem.

Sąd może skierować sprawę do mediacji tylko za zgodą stron danej sprawy.

W postępowaniu cywilnym mediacja może być prowadzona również przed wszczęciem sprawy.


Lista osób i instytucji uprawnionych do przeprowadzenia mediacji jest prowadzona między innymi przez Sąd Okręgowy w Katowicach (www.katowice.so.gov.pl).

--------------------------------------------------------------------------

Dyżur mediacyjny
 
W każdy trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 15.00 – 17.00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach dyżur mediacyjny pełni Pani Joanna Barbara Chat - mediatorka wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, członkini Stowarzyszenia Negocjacji i Powiernictwa „Mediator agere-de”.