Strona główna

2022-06-03 09:47:53VI Wydział Wykonywania Orzeczeń

Przewodniczący Wydziału: SSR Monika Wasilik-Zielosko
pokój nr 306
Przewodniczący wydziału przyjmuje strony w każdy wtorek od godz. 11:00 do 12:00.

Referendarz:
Jurand Krzemień


Kierownik Sekretariatu: Łukasz Godlewski
pokój nr 301
tel. (32) 317-41-16
fax.: (32) 317-41-40
email: 6wykonawczy@myslowice.sr.gov.pl
 
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK 58 1130 1091 0003 9098 2720 0001
Wydział Wykonywania Orzeczeń zajmuje się czynnościami w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz windykacji należności Skarbu Państwa w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.
W sprawach karnych Wydział Wykonywania Orzeczeń kieruje do wykonania wszystkie wyroki, nakazy karne i postanowienia oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonaniem kar: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności i grzywny.
W zakresie kary pozbawienia wolności Przewodniczący Wydziału Wykonawczego rozpatruje wnioski:
 

  • w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
  • w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności i odwołania odroczenia wykonania kary,
  • w przedmiocie zatarcia skazania,
  • rozpatruje wszystkie sprawy związane z dozorem kuratora i obowiązkami nałożonymi przy warunkowym zawieszeniu kary.

W zakresie kary ograniczenia wolności Przewodniczący Wydziału przede wszystkim kieruje odpowiednią karę do wykonania oraz określa miejsce i rodzaj prac społecznych kontrolowanych wykonywanych w ramach kary ograniczenia wolności i należności sądowych.
W zakresie kary grzywny:
 

  • rozpatruje wnioski o odroczenie wykonania kary,
  • rozkłada karę grzywny i koszty sądowe na raty,
  • kieruje do egzekucji komorniczej nie uiszczone w terminie grzywny i należności sądowe,
  • wprowadza do wykonania zastępczą karę pozbawienia wolności za niezapłacone grzywny.


Przewodniczący Wydziału sprawuje nadzór nad ściągalnością należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracy i ksiąg wieczystych. Rozpatruje wnioski o odroczenie spłaty i wydaje decyzje ewentualnie związane z rozłożeniem ich na raty.
Bliższych informacji związanych z przedstawionym zakresem działania udziela Kierownik Sekretariatu Wydziału Wykonywania Orzeczeń.