Strona główna

2020-11-25 08:54:43II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału, Wiceprezes Sądu: SSR Maciej Michno
pokój nr 207

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:  SSR Jacek Szolczewski

Sędziowie:
SSR Renata Winnicka
SSR Monika Dolińska-Ficek
SSR Joanna Zawisza

Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Nędza
pokój nr 211
tel. (32) 317-41-18
fax.: (32) 317-41-48
email: 2karny@myslowice.sr.gov.pl

Do kompetencji Wydziału II Karnego należą:

  • sprawy karne z wyjątkiem przekazanych ustawą do właściwości innego Sądu oraz sprawy:
  • sprawy karne z oskarżenia publicznego prowadzone w trybie uproszczonym, tj. te w  których postępowanie przygotowawcze prowadzone było w formie dochodzenia 
  • sprawy karne z oskarżenia prywatnego 
  • sprawy karne skarbowe (zarówno przestępstwa jak i wykroczenia skarbowe) 
  • sprawy o wykroczenia


Sąd Rejonowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie.


Formularz wniosku o przyznanie kompensaty