Strona główna

2019-07-03 12:56:07Godziny przyjęcia interesantów

Biuro Podawcze:


Biuro podawcze ksiąg wieczystych:
Poniedziałki
Pozostałe dni robocze

Poniedziałki
Pozostałe dni robocze
9:00 - 17:30
9:00 - 15:30

11:00 - 17:00
8:00 - 15:00
Kasa: Poniedziałki
Czwartki
Pozostałe dni robocze
9:00 - 17:00 przerwa od 12:00 do 12:30
9:00 - 15:00
9:00 - 14:00
I Wydział Cywilny: Poniedziałki
Pozostałe dni robocze
8:00 - 18:00 przerwa od 12:00 do 12:15
7:30 - 15:30 przerwa od 12:00 do 12:15
II Wydział Karny: Poniedziałki
Pozostałe dni robocze
8:00 - 18:00
7:30 - 15:30
III Wydział Rodzinny i Nieletnich: Poniedziałki
Pozostałe dni robocze
8:00 - 18:00
7:30 - 15:30
V Wydział Ksiąg Wieczystych:
Kierownik Sekretariatu


Czytelnia Ksiąg Wieczystych ( pokój nr 107, telefon (32) 317-41-45)

Poniedziałki
Pozostałe dni robocze


Poniedziałki
Pozostałe dni robocze

11:00 - 17:30
8:00 - 15:00


11:00 - 17:00
8:00 - 15:00
VI Wydział Wykonywania Orzeczeń: Poniedziałki
Pozostałe dni robocze
8:00 - 18:00
7:30 - 15:30
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30