Strona główna

2022-05-17 08:28:02Dyżur mediacyjny

W każdy trzeci wtorek miesiąca od 11.00 do 12.00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach dyżur mediacyjny pełni Pani Joanna Barbara Chat mediatorka wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, członkini Stowarzyszenia Negocjacji i Powiernictwa MEDIATOR AGERE-DE.

więcej

2022-04-28 15:13:42Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adm.015-0154-15/22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adm.015-0154-15/22

więcej

2022-01-04 13:06:39Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

więcej

2022-01-04 13:04:24WAŻNY KOMUNIKAT: KORONAWIRUS

W dniu 13 marca 2020 roku planowane jest odwołanie wszystkich sprawy sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach do rozpoznania w okresie od dnia 13.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.

więcej

2022-01-04 13:04:06Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

więcej

2022-01-04 13:03:50Dyżur mediacyjny

W każdy trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 15.00 – 17.00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach dyżur mediacyjny pełni Pani Joanna Barbara Chat - mediatorka wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, członkini Stowarzyszenia Negocjacji i Powiernictwa „Mediator agere-de”.

więcej