Strona główna

2021-09-21 12:36:30Zawiadomienie w sprawie II K 447/20

Sąd Rejonowy w Mysłowicach zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie Sądu Rejonowego w Mysłowicach o sygn. akt II K 447/20 (poprzednia sygn. akt II K 1465/18/S Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie), prowadzonej przeciwko oskarżonemu Jerzemu Latusek
o przestępstwa z art. 218 § 1 a k.k., że termin rozprawy w przedmiotowej sprawie wyznaczony został na dzień 28 września 2021 roku, godzina 9.30, sala 210 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach, Mysłowice, ul. Krakowska 2.

Treść pouczenia

powrót