Strona główna

2022-01-04 13:04:24WAŻNY KOMUNIKAT: KORONAWIRUS

W dniu 13 marca 2020 roku planowane jest odwołanie wszystkich sprawy sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach do rozpoznania w okresie od dnia 13.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.
 
O odwołaniu rozprawy strony postępowania zostaną w miarę możliwości powiadomione telefonicznie przez pracowników  poszczególnych sekretariatów. W przypadku konieczności  dodatkowych ustaleń lub celu uzyskania indywidualnych informacji należy kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonów:
 
- BOI - 32 31-74-129
- Sekretariat I Wydziału Cywilnego - 32 31-74-135
- Sekretariat II Wydziału Karnego - 32 31-74-118
- Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 32 31-74-119
- Sekretariatu VI Wydziału Wykonywania Orzeczeń - 32 31-74-116
 
Planowane jest również zarządzenie się czasowego ograniczenia działalności Sądu poprzez nieprzyjmowanie interesantów od dnia 12.03.2020 r.  do dnia 31.03.2020 r. załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną (mail) bądź telefonicznie.

powrót