Strona główna

2020-05-20 09:36:32Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

Dyżury Prezesa Sądu w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 - 13.00 i dyżury Wiceprezesa Sądu w każdy wtorek w godzinach 12.00 - 13.00 w ramach skargi wniosków są odwołane na czas nieokreślony.

Ewentualne skargi i wnioski proszę składać drogą pocztową lub mailową.

powrót