Strona główna

2020-11-17 11:39:37Zarządzenie w sprawie II K 35/19

Z uwagi na brak wpływu kart karnych wszystkich oskarżonych, zarządzam odwołanie terminu rozprawy wyznaczonego w sprawie II K 35/19 na dzień 18 listopada 2020 roku, godzina 9.30 w sali rozpraw nr 1 budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17. Tym samym rozprawa zostaje przerwana do dnia 25 listopada 2020 roku, godzina 9.30 w sali rozpraw nr 1 budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17.

powrót