Strona główna

2020-03-13 07:51:49Czasowe ograniczenie działalności sądu - odwołanie rozpraw

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) zarządzam w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. odwołanie rozpoznawania spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach.

Zarządzenie nr 7/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 12 marca 

W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń lub celu uzyskania indywidualnych informacji należy kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonów:
 
- BOI - 32 31-74-129
- Sekretariat I Wydziału Cywilnego - 32 31-74-135
- Sekretariat II Wydziału Karnego - 32 31-74-118
- Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 32 31-74-119
- Sekretariatu VI Wydziału Wykonywania Orzeczeń - 32 31-74-116
 
Zarządza się również czasowe ograniczenie działalności Sądu poprzez nieprzyjmowanie interesantów od dnia 12.03.2020r. do dnia 31.03.2020r. załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną (mail) bądź telefonicznie.

powrót