Strona główna

2019-06-06 10:50:47Z dniem 1 lipca 2019 roku znosi się IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

Na podstawie §1 pkt 4 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych - Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 roku, poz. 114 
 
z dniem 1 lipca 2019 roku znosi się IV Wydział Pracy 
w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach,
 

Sprawy z IV Wydziału Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z dniem 1 lipca 2019 roku zostaną przekazane do VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Katowice-Zachód w Katowicach.
Jednocześnie, na podstawie §2 pkt 4b wyż cyt. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dniem 1 lipca 2019 roku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Katowice-Zachód w Katowicach będzie właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich oraz do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Katowicach-Wschód w Katowicach, Katowicach-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich
 

powrót