Strona główna

2019-05-29 11:34:21Lekarze sądowi

W dniu 1 lutego 2008 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz. 849), zgodnie z którą usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sadowego.

Lista lekarzy sądowych zawierająca min. miejsce i czas przyjęć udostępniana jest na stronie internetowej Sądu, Oddziale Administracyjnym oraz sekretariatach wszystkich wydziałów tutejszego Sądu.

Odnośnik do listy lekarzy sądowych zamieszczonej na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach: