Strona główna

2018-05-22 11:07:48Konta bankowe

KONTO SUM NA ZLECENIE SĄD REJONOWY MYSŁOWICE (zaliczki sądowe na biegłych i tłumaczy oraz od rejestru spadkowego)
NBP O/Katowice
81 1010 1212 3059 1613 9120 0000

KONTO DOCHODÓW SĄDOWYCH SĄD REJONOWY MYSŁOWICE (opłaty, koszty sądowe, grzywny)
NBP O/Katowice
92 1010 1212 3059 1622 3100 0000


Od 1 stycznia 2015 roku depozyty sądowe należy składać na niżej wymienione
rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego:

Waluta - Numer rachunku
PLN -
90 1130 1017 0021 1000 7390 0004
USD -
63 1130 1017 0021 1000 7390 0005
EUR -
47 1130 1017 0021 1000 7390 0002
CHF -
74 1130 1017 0021 1000 7390 0001
GBP -
20 1130 1017 0021 1000 7390 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK 58 1130 1091 0003 9098 2720 0001