Strona główna

2017-07-03 11:53:41ZP-RB-1/17  

Unieważnienie postępowania ogłoszonego pod numerem nr 533624-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.

W dniu 29.06.2017 roku Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie
Art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Mysłowicach

Remont  i  przebudowa  wjazdu  na plac  parkingowy  wraz  z  instalacją  kanalizacji  i  ciepłociągu  na  terenie  Sądu  Rejonowego w  Mysłowicach  przy  ul. Krakowskiej 2

Informacje o ogłoszeniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Powrót do listy