Strona główna

2021-05-25 14:29:04Strona Główna

Ze względu na sytuację występowania koronawirusa i podjęte w całym kraju działania i zalecenia profilaktyczne informujemy, iż przestają obowiązywać godziny dyżurów poza godzinami urzędowania sądu.

Aktualnie obowiązujące godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Mysłowicach: 

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

  

Prezes oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach nie przyjmują interesantów  w celu złożenia skargi ustnej. Wszelkie skargi i wnioski należy składać do Sądu w formie pisemnej.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pisma, wnioski procesowe oraz skargi winny być przesyłane za pośrednictwem poczty.

Sąd Okręgowy

Ostatnie aktualności

2021-03-30 07:50:04Zarządzenie Prezesa Sądu nr 5/21 w sprawie skrzynki podawczej

Zarządzenie Prezesa Sądu nr 5/21 w sprawie skrzynki podawczej

więcej

2021-03-03 13:02:16Zarządzenie Prezesa Sądu nr 2/21 w sprawie wniosków dotyczących przeprowadzenia wideokonferencji.

Zarządzenie Prezesa Sądu nr 2/21 w sprawie wniosków dotyczących przeprowadzenia wideokonferencji.

więcej

2021-01-08 08:43:54Dni wolne w 2021 roku

Dni wolne w 2021 roku

więcej

2020-12-30 13:50:12Zarządzenie nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 listopada 2020 roku.

Zarządzenie nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 listopada 2020 roku.

więcej

2020-12-30 13:49:48Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

więcej

2020-12-30 13:49:44Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

więcej

2020-12-30 13:49:36Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

więcej

2020-12-30 13:49:26Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

więcej

2020-12-30 13:49:17Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

więcej

2020-12-30 13:46:14Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

więcej