Strona główna

2021-05-25 14:29:04Strona Główna

Ze względu na sytuację występowania koronawirusa i podjęte w całym kraju działania i zalecenia profilaktyczne informujemy, iż przestają obowiązywać godziny dyżurów poza godzinami urzędowania sądu.

Aktualnie obowiązujące godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Mysłowicach: 

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

  

Prezes oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach nie przyjmują interesantów  w celu złożenia skargi ustnej. Wszelkie skargi i wnioski należy składać do Sądu w formie pisemnej.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pisma, wnioski procesowe oraz skargi winny być przesyłane za pośrednictwem poczty.

Sąd Okręgowy

Ostatnie aktualności

2022-01-04 13:09:38Ogłaszam konkurs na stanowisko archiwisty - Adm. 11-1101-12/21

Ogłaszam konkurs na stanowisko archiwisty - Adm. 11-1101-12/21

więcej

2022-01-04 13:09:01Zarządzenie Nr 1/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Zarządzenie Nr 1/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

więcej

2022-01-04 13:08:28Zarządzenie Prezesa Sądu nr 5/21 w sprawie skrzynki podawczej

Zarządzenie Prezesa Sądu nr 5/21 w sprawie skrzynki podawczej

więcej

2022-01-04 13:07:38Zarządzenie nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 listopada 2020 roku.

Zarządzenie nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 listopada 2020 roku.

więcej

2022-01-04 13:07:18Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

więcej

2022-01-04 13:06:55Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

więcej

2022-01-04 13:06:39Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

więcej

2022-01-04 13:06:22Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

więcej

2022-01-04 13:05:28Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

więcej

2022-01-04 13:04:24WAŻNY KOMUNIKAT: KORONAWIRUS

W dniu 13 marca 2020 roku planowane jest odwołanie wszystkich sprawy sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach do rozpoznania w okresie od dnia 13.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.

więcej

2022-01-04 13:04:06Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

więcej

2022-01-04 13:03:50Dyżur mediacyjny

W każdy trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 15.00 – 17.00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach dyżur mediacyjny pełni Pani Joanna Barbara Chat - mediatorka wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, członkini Stowarzyszenia Negocjacji i Powiernictwa „Mediator agere-de”.

więcej

2021-03-03 13:02:16Zarządzenie Prezesa Sądu nr 2/21 w sprawie wniosków dotyczących przeprowadzenia wideokonferencji.

Zarządzenie Prezesa Sądu nr 2/21 w sprawie wniosków dotyczących przeprowadzenia wideokonferencji.

więcej