Strona główna

2022-04-04 10:01:54Strona Główna

 

Sąd Okręgowy

Ostatnie aktualności

2022-11-30 10:00:58Konkurs na stanowisko stażysty – pracownik sekcji finansowej - Adm. 11-1101-12/22

2022-11-30 - Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu

więcej

2022-11-29 13:46:21Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach - Adm.11-1101-10/22

29.11.2022 - Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu

więcej

2022-05-17 08:28:02Dyżur mediacyjny

W każdy trzeci wtorek miesiąca od 11.00 do 12.00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach dyżur mediacyjny pełni Pani Joanna Barbara Chat mediatorka wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, członkini Stowarzyszenia Negocjacji i Powiernictwa MEDIATOR AGERE-DE.

więcej

2022-04-04 08:59:12Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach Nr 15/2022

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach Nr 15/2022 w sprawie ustalenia godzin urzędowania i przyjmowania interesantów.

więcej

2022-03-30 12:40:19Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach Nr 13/2022

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach Nr 13/2022

więcej

2022-03-30 12:38:28Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach Nr 12/2022

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach Nr 12/2022

więcej

2022-01-04 13:09:01Zarządzenie Nr 1/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Zarządzenie Nr 1/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

więcej

2022-01-04 13:08:28Zarządzenie Prezesa Sądu nr 5/21 w sprawie skrzynki podawczej

Zarządzenie Prezesa Sądu nr 5/21 w sprawie skrzynki podawczej

więcej

2022-01-04 13:07:38Zarządzenie nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 listopada 2020 roku.

Zarządzenie nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 listopada 2020 roku.

więcej

2022-01-04 13:07:18Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

więcej

2022-01-04 13:06:55Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

więcej

2022-01-04 13:06:39Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

więcej

2022-01-04 13:06:22Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

więcej

2022-01-04 13:05:28Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

więcej

2022-01-04 13:04:24WAŻNY KOMUNIKAT: KORONAWIRUS

W dniu 13 marca 2020 roku planowane jest odwołanie wszystkich sprawy sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy i posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach do rozpoznania w okresie od dnia 13.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.

więcej