Strona główna

2020-03-30 10:59:48Strona Główna

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat funkcjonowania sądu zawartymi na stronie.Informacje na szukany temat można uzyskać klikając na odpowiedni 'link' z lewej strony ekranu.

W przypadku braku poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatami poszczególnych wydziałów. Telefony dostępne w menu Struktura organizacyjna.

Proszę zapoznać się z komunikatem - jak niżej - oraz z zarządzeniami na stronie internetowej, w związku czasowym ograniczeniem działalności i dostępu do Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
Ze względu na sytuację występowania koronawirusa i podjęte w całym kraju działania i zalecenia profilaktyczne informujemy, iż w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach odwołano rozpoznawanie spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach za wyjątkiem spraw pilnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 31-74-129 lub adresem e-mail:poi@myslowice.sr.gov.pl
Ponadto uprzejmie informujemy, iż od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania interesantów nie przyjmują:
– Sekretariaty Wydziałów/Oddziału/Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
– Biuro Obsługi Interesantów – kontakt pod numerem telefonu 32 31-74-129 e-mail:poi@myslowice.sr.gov.pl
– Kasa – kontakt pod numerem telefonu 32 31-74-129, e-mail:poi@myslowice.sr.gov.pl Informacje dotyczące numerów rachunków znajdują się na stronie internetowej Sądu.

Prezes oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach nie przyjmują interesantów  w celu złożenia skargi ustnej. Wszelkie skargi i wnioski należy składać do Sądu w formie pisemnej.
Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pisma, wnioski procesowe oraz skargi winny być przesyłane za pośrednictwem poczty.

Sąd Okręgowy

Ostatnie aktualności

2020-10-29 15:06:06Konkurs na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach - Adm. 11-1101-3/20

Konkurs na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach - Adm. 11-1101-3/20

2020-10-29 - Ogłoszenie o wynikach konkursu

więcej

2020-09-28 12:06:27Odwołanie terminu rozprawy - II K 35/19

Zarządzam odwołanie terminu rozprawy wyznaczonego w sprawie II K 35/19 na dzień 30 września 2020 roku, godzina 9.30 w sali rozpraw nr 1 budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17. Tym samym rozprawa została przerwana do dnia 14 października 2020 roku, godzina 9.30 w sali rozpraw nr 1 budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17, co ogłoszono obecnym na rozprawie w dniu 23 września 2020 roku.

więcej

2020-09-02 14:05:08Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

więcej

2020-09-02 14:04:08Zarządzenie nr 27/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zniesienia kwarantanny pism i akt spraw.

Zarządzenie nr 27/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zniesienia kwarantanny pism i akt spraw.

więcej

2020-09-02 14:04:04Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

więcej

2020-09-02 14:04:00Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

więcej

2020-09-02 14:03:55Zarządzenie nr 21/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 11 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 21/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 11 maja 2020 roku.

więcej

2020-09-02 14:03:48Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

więcej

2020-09-02 14:03:44Zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego.

Zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego.

więcej

2020-09-02 14:03:37Zarządzenie nr 20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Zarządzenie nr 20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

więcej

2020-09-02 14:03:33Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

więcej

2020-09-02 14:03:28Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

więcej

2020-09-02 14:03:24Zarządzenie nr 16/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 23 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 16/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 23 marca 2020 roku

więcej

2020-09-02 14:03:05Zarządzenia Komorników

Zarządzenia Komorników

więcej

2020-09-02 14:02:51Zarządzenie nr 15/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 18 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 15/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 18 marca 2020 roku

więcej