Strona główna

2020-03-30 10:59:48Strona Główna

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat funkcjonowania sądu zawartymi na stronie.Informacje na szukany temat można uzyskać klikając na odpowiedni 'link' z lewej strony ekranu.

W przypadku braku poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatami poszczególnych wydziałów. Telefony dostępne w menu Struktura organizacyjna.

Proszę zapoznać się z komunikatem - jak niżej - oraz z zarządzeniami na stronie internetowej, w związku czasowym ograniczeniem działalności i dostępu do Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
Ze względu na sytuację występowania koronawirusa i podjęte w całym kraju działania i zalecenia profilaktyczne informujemy, iż w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach odwołano rozpoznawanie spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach za wyjątkiem spraw pilnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 31-74-129 lub adresem e-mail:poi@myslowice.sr.gov.pl
Ponadto uprzejmie informujemy, iż od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania interesantów nie przyjmują:
– Sekretariaty Wydziałów/Oddziału/Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
– Biuro Obsługi Interesantów – kontakt pod numerem telefonu 32 31-74-129 e-mail:poi@myslowice.sr.gov.pl
– Kasa – kontakt pod numerem telefonu 32 31-74-129, e-mail:poi@myslowice.sr.gov.pl Informacje dotyczące numerów rachunków znajdują się na stronie internetowej Sądu.

Prezes oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach nie przyjmują interesantów  w celu złożenia skargi ustnej. Wszelkie skargi i wnioski należy składać do Sądu w formie pisemnej.
Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pisma, wnioski procesowe oraz skargi winny być przesyłane za pośrednictwem poczty.

Sąd Okręgowy

Ostatnie aktualności

2020-06-16 11:23:40Zarządzenie nr 27/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zniesienia kwarantanny pism i akt spraw.

Zarządzenie nr 27/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zniesienia kwarantanny pism i akt spraw.

więcej

2020-05-28 10:59:55Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

więcej

2020-05-26 13:50:27Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

więcej

2020-01-07 10:07:11Dni wolne w 2020 roku

Dni wolne w 2020 roku

więcej

2019-11-26 13:50:10Dyżur mediacyjny

W każdy trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 15.00 – 17.00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach dyżur mediacyjny pełni Pani Joanna Barbara Chat - mediatorka wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, członkini Stowarzyszenia Negocjacji i Powiernictwa „Mediator agere-de”.

więcej