Strona główna

2020-03-30 10:59:48Strona Główna

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat funkcjonowania sądu zawartymi na stronie.Informacje na szukany temat można uzyskać klikając na odpowiedni 'link' z lewej strony ekranu.

W przypadku braku poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatami poszczególnych wydziałów. Telefony dostępne w menu Struktura organizacyjna.

Proszę zapoznać się z komunikatem - jak niżej - oraz z zarządzeniami na stronie internetowej, w związku czasowym ograniczeniem działalności i dostępu do Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
Ze względu na sytuację występowania koronawirusa i podjęte w całym kraju działania i zalecenia profilaktyczne informujemy, iż w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach odwołano rozpoznawanie spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach za wyjątkiem spraw pilnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 31-74-129 lub adresem e-mail:poi@myslowice.sr.gov.pl
Ponadto uprzejmie informujemy, iż od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania interesantów nie przyjmują:
– Sekretariaty Wydziałów/Oddziału/Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
– Biuro Obsługi Interesantów – kontakt pod numerem telefonu 32 31-74-129 e-mail:poi@myslowice.sr.gov.pl
– Kasa – kontakt pod numerem telefonu 32 31-74-129, e-mail:poi@myslowice.sr.gov.pl Informacje dotyczące numerów rachunków znajdują się na stronie internetowej Sądu.

Prezes oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach nie przyjmują interesantów  w celu złożenia skargi ustnej. Wszelkie skargi i wnioski należy składać do Sądu w formie pisemnej.
Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pisma, wnioski procesowe oraz skargi winny być przesyłane za pośrednictwem poczty.

Sąd Okręgowy

Ostatnie aktualności

2021-05-12 13:58:33Konkurs na stanowisko stażysty – pracownik sekcji finansowej - Adm. 11-1101-6/21

Konkurs na stanowisko stażysty – pracownik sekcji finansowej - Adm. 11-1101-6/21

2021-05-12 - Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu

więcej

2021-04-26 08:01:10Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach - Adm.11-1101-8-21

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach - Adm.11-1101-8-21

więcej

2021-03-30 07:50:04Zarządzenie Prezesa Sądu nr 5/21 w sprawie skrzynki podawczej

Zarządzenie Prezesa Sądu nr 5/21 w sprawie skrzynki podawczej

więcej

2021-03-03 13:02:16Zarządzenie Prezesa Sądu nr 2/21 w sprawie wniosków dotyczących przeprowadzenia wideokonferencji.

Zarządzenie Prezesa Sądu nr 2/21 w sprawie wniosków dotyczących przeprowadzenia wideokonferencji.

więcej

2021-01-08 08:43:54Dni wolne w 2021 roku

Dni wolne w 2021 roku

więcej

2020-12-30 13:50:12Zarządzenie nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 listopada 2020 roku.

Zarządzenie nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 4 listopada 2020 roku.

więcej

2020-12-30 13:49:48Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

Zarządzenie nr 26/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie kart wstępu do budynku.

więcej

2020-12-30 13:49:44Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

Zarządzenie nr 25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 26 maja 2020 roku.

więcej

2020-12-30 13:49:36Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19

więcej

2020-12-30 13:49:26Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

Aneks z dnia 24 kwietnia 2020 roku do Zarządzenia nr 17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku.

więcej

2020-12-30 13:49:17Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 24 marca 2020 roku

więcej

2020-12-30 13:46:14Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

Odwołanie dyżurów Prezesa i Wiceprezesa

więcej