Strona główna

2018-05-22 11:09:19Strona Główna

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat funkcjonowania sądu zawartymi na stronie.Informacje na szukany temat można uzyskać klikając na odpowiedni 'link' z lewej strony ekranu.

W przypadku braku poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z sekretariatami poszczególnych wydziałów. Telefony dostępne w menu Struktura organizacyjna.

Sąd Okręgowy

Ostatnie aktualności

2018-07-11 11:24:30Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach.

więcej

2018-07-10 13:04:39Ogłoszenie - III Nsm 295/18

Ogłoszenie - III Nsm 295/18

więcej

2018-07-10 13:03:54Ogłoszenie - III Nsm 309/18

Ogłoszenie - III Nsm 309/18

więcej

2018-07-03 12:13:22Ogłoszenie - I C 820/17 upr.

Ogłoszenie - I C 820/17 upr.

więcej

2018-05-30 12:47:21Konkurs na stanowisko stażysty - pracownika sekretariatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach - Adm. 11-1101-5/18

23.05.2018 - Lista osób dopuszczonych do III etapu.

więcej

2018-05-16 14:26:23Kancelaria komornicza - dni wolne

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Krzysztof Sułuja Kancelaria Komornicza w Chełmie Śląskim zawiadamia, iż na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 oraz art. 151 (3) Kodeksu Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108) ustalił następujące dni: 1 czerwca 2018 roku, 2 listopada 2018 roku, 24 grudnia 2018 roku, 31 grudnia 2018 roku, dniami wolnymi od pracy. Kancelaria w powyższym terminie będzie zamknięta.

więcej

2018-05-10 11:55:24Ogłoszenie - I Ns 212/18

Ogłoszenie - I Ns 212/18

więcej

2018-05-10 11:54:42Ogłoszenie - I Ns 209/18

Ogłoszenie - I Ns 209/18

więcej

2018-04-19 08:47:41Ogłoszenie o złożeniu uzupełnionego wykazu inwentarza - I Ns 119/18

Ogłoszenie o złożeniu uzupełnionego wykazu inwentarza - I Ns 119/18

więcej

2018-04-19 08:46:50Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza - I Ns 119/18

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza - I Ns 119/18

więcej

2018-04-19 08:45:39Ogłoszenie - I Ns 609/17

Ogłoszenie - I Ns 609/17

więcej

2018-03-12 13:15:48Ogłoszenie - I Ns 580/17

Ogłoszenie - I Ns 580/17

więcej

2018-02-23 09:58:36Ogłoszenie - I Ns 597/17

Ogłoszenie - I Ns 597/17

więcej

2018-01-29 09:10:02Dni wolne w roku 2018

Dni wolne w roku 2018

więcej